De zelfstudie Wft Vermogen is een compleet studiepakket die aansluit op de toetstermen van het DUO examen.

  • Theorie Wft Vermogen aansluitend op de toetstermen 2017
  • Samenvattende powerpoint-presentatie
  • Ondersteuning van docent, altijd per mail een vraag stellen
  • meer dan 200 oefenvragen met feedback en studieverwijzing

Met onze slaaggarantie krijgt u onbeperkt toegang tot Wft Vermogen in de online leeromgeving totdat u bent geslaagd. U kunt het materiaal online bestuderen en uw studievoortgang gemakkelijk bijhouden.

Wft Vermogen Zelfstudie

99,00

Wissen
Vrijgesteld van BTW
Gratis verzending binnen 1-3 werkdagen
IFK beoordelingen
klantbeoordeling

9.3/29

Productbeschrijving

Over Wft Vermogen

Algemeen

De zelfstudie Wft Vermogen is volledig afgestemd op de dagelijkse praktijk van mensen die zich bezighouden met vermogensadvisering. Wie deze cursus met goed gevolg afrondt, beschikt over de kennis zoals die voor deze module is vereist voor de vergunning van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor financieel adviseurs op het gebied van vermogensadvisering en voor medewerkers bij financieel dienstverleners met inhoudelijk klantcontact op het gebied van vermogensadvisering.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Studiebelasting

  • 120 uur zelfstudie

Vakbewaamheid

Een beroepskwalificatie bestaat uit één of meer module(s). Per module wordt een certificaat afgegeven. Als de voor een beroepskwalificatie benodigde certificaten zijn behaald, ontvangt u voor die beroepskwalificatie een nieuw WFT-diploma.

Klik hier om te bekijken welke module(s) u dient te behalen om het gewenste diploma voor de beroepskwalificatie te verwerven. Het is niet verplicht, maar wel raadzaam om eerst de onderste module te volgen en daarna de module(s) daarboven.

Studiemateriaal Wft Vermogen

Theorieboek

Het studiemateriaal bevat niet alleen de verplichte examenstof, maar ook belangrijke praktijkinformatie, welke aan de hand van voorbeelden wordt verduidelijkt. Met deze opzet worden twee doelen bereikt: de cursist verkrijgt niet alleen voldoende kennis voor het examen, maar beschikt ook over een praktisch naslagwerk.

Toetsvragen

Na elk hoofdstuk volgen examengerichte oefenvragen voor de onderdelen kennis, begrip, vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Bij de antwoorden op deze oefenvragen staat naast de feedback aangegeven op welke theorie zij betrekking hebben. Zo kunt u op efficiënte wijze de theorie bij eventueel fout beantwoorde vragen nogmaals raadplegen.

Samenvattende Powerpoint

Naast de theorie en oefenvragen krijgt u ook de beschikking over onze klassikale powerpoint sheets. Deze sheets vatten de belangrijkste materie uit de Wft-module samen en helpen u voor te bereiden op het examen van DUO.

Zelfstudie Wft Vermogen IFK

Zelfstudie Wft Vermogen IFK

Examen Wft Vermogen

Examen
Het examen wordt digitaal afgenomen en is gebaseerd op de toetsmatrijs en de wettelijke toetstermen zoals die zijn vastgesteld door het CDFD. U kunt zicht inschrijven voor het examen Wft Vermogen via onze website.

Inhoud examen
Het examen bestaat uit 47 vragen, verdeeld over verschillende onderdelen:

  • vragen over kennis en begrip: 20 vragen (1 punt per vraag)
  • vragen over vaardigheden en competenties: 25 vragen (2 punten per vraag)
  • vragen over professioneel gedrag: 2 vragen (2 punten per vraag)

Het examen duurt 135 minuten.

Oefenexamenvragen
Wanneer u behoefte heeft om meer te oefenen, kunt u bij IFK oefenexamenvragen kopen.

Deze oefenvragen geven u een goede indruk geven van de vragen die u op het CDFD-examen kunt verwachten.

Diploma
Na het behalen van dit examen ontvangt u het certificaat WFT Vermogen. Als u daarnaast het certificaat WFT Basis heeft behaald, ontvangt u het WFT-diploma Adviseur Vermogen.