De zelfstudie Wft Hypothecair Krediet is een compleet studiepakket die aansluit op de toetstermen van het DUO examen.

  • Theorie Wft Hypothecair Krediet aansluitend op de toetstermen 2017
  • Samenvattende powerpoint-presentatie
  • Ondersteuning van docent, altijd per mail een vraag stellen
  • meer dan 150 oefenvragen met feedback en studieverwijzing

Met onze slaaggarantie krijgt u onbeperkt toegang tot Wft Hypothecair Krediet in de online leeromgeving totdat u bent geslaagd. U kunt het materiaal online bestuderen en uw studievoortgang gemakkelijk bijhouden.

Wft Hypothecair Krediet Zelfstudie

99,00

Wissen
Vrijgesteld van BTW
Gratis verzending binnen 1-3 werkdagen
IFK beoordelingen
klantbeoordeling

9.3/29

Productbeschrijving

Over Wft Hypothecair Krediet

Algemeen

De zelfstudie Wft Hypothecair krediet is volledig afgestemd op de dagelijkse praktijk van mensen die zich bezighouden met het adviseren over en het beoordelen en verstrekken van hypothecaire kredieten. Wie deze cursus met goed gevolg afrondt, beschikt over de kennis zoals die voor deze module is vereist voor de vergunning van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor financieel adviseurs op het gebied van hypothecair krediet.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Studiebelasting

  • 95 uur zelfstudie

Vakbewaamheid

Een beroepskwalificatie bestaat uit één of meer module(s). Per module wordt een certificaat afgegeven. Als de voor een beroepskwalificatie benodigde certificaten zijn behaald, ontvangt u voor die beroepskwalificatie een nieuw WFT-diploma.

Klik hier om te bekijken welke module(s) u dient te behalen om het gewenste diploma voor de beroepskwalificatie te verwerven. Het is niet verplicht, maar wel raadzaam om eerst de onderste module te volgen en daarna de module(s) daarboven.

Studiemateriaal Wft Hypothecair Krediet

Theorieboek

Het studiemateriaal bevat niet alleen de verplichte examenstof, maar ook belangrijke praktijkinformatie, welke aan de hand van voorbeelden wordt verduidelijkt. Met deze opzet worden twee doelen bereikt: de cursist verkrijgt niet alleen voldoende kennis voor het examen, maar beschikt ook over een praktisch naslagwerk.

Toetsvragen

Na elk hoofdstuk volgen examengerichte oefenvragen voor de onderdelen kennis, begrip, vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Bij de antwoorden op deze oefenvragen staat naast de feedback aangegeven op welke theorie zij betrekking hebben. Zo kunt u op efficiënte wijze de theorie bij eventueel fout beantwoorde vragen nogmaals raadplegen.

Samenvattende Powerpoint

Naast de theorie en oefenvragen krijgt u ook de beschikking over onze klassikale powerpoint sheets. Deze sheets vatten de belangrijkste materie uit de Wft-module samen en helpen u voor te bereiden op het examen van DUO.

Zelfstudie Wft Hypothecair Krediet IFK

Zelfstudie Wft Hypothecair Krediet IFK

Examen Wft Hypothecair Krediet

Examen
Het examen wordt digitaal afgenomen en is gebaseerd op de toetsmatrijs en de wettelijke toetstermen zoals die zijn vastgesteld door het CDFD.  U kunt zicht inschrijven voor het examen Wft Hypothecair Krediet via onze website.

Inhoud examen
Het examen bestaat uit 36 vragen, verdeeld over verschillende onderdelen:

  • vragen over kennis en begrip: 12 vragen (1 punt per vraag)
  • vragen over vaardigheden en competenties: 22 vragen (2 punten per vraag)
  • vragen over professioneel gedrag: 2 vragen (2 punten per vraag)

Het examen duurt 120 minuten.

Oefenexamenvragen
Wanneer u behoefte heeft om meer te oefenen, kunt u bij IFK oefenexamenvragen kopen.

Deze oefenvragen geven u een goede indruk geven van de vragen die u op het CDFD-examen kunt verwachten.

Diploma
Na het behalen van dit examen ontvangt u het certificaat WFT Hypothecair krediet. Als u daarnaast de certificaten WFT Basis en WFT Vermogen heeft behaald, ontvangt u het WFT-diploma Adviseur Hypothecair krediet.