De zelfstudie Wft Basis is een compleet studiepakket die aansluit op de toetstermen van het DUO examen.

  • Theorie Wft Basis aansluitend op de toetstermen 2017
  • Ruim 150 oefenvragen met feedback en studieverwijzing
  • Ondersteuning van docent, altijd per mail een vraag stellen
  • Inclusief 2 oefenexamens (t.w.v. €30) met 42 vragen per oefenexamen

Met onze slaaggarantie krijgt u onbeperkt toegang tot Wft Basis in de online leeromgeving totdat u bent geslaagd. U kunt het materiaal online bestuderen en uw studievoortgang gemakkelijk bijhouden.

Wft Basis Zelfstudie

99,00

Wissen
Vrijgesteld van BTW
Gratis verzending binnen 1-3 werkdagen
IFK beoordelingen
klantbeoordeling

9.3/29

Productbeschrijving

Over WFT Basis

Algemeen

De Wet op het financieel toezicht (WFT) maakt het voor alle financieel adviseurs noodzakelijk een basisopleiding te volgen. Hierbij maken de cursisten kennis met de financiële sector. Het diploma Wft Basis is een verplicht onderdeel voor de overige beroepskwalificaties met uitzondering van Adviseur Zorgverzekeringen.

Doelgroep

De opleiding Wft Basis is bedoeld voor starters, zowel als ervaren professionals in de financiële dienstverlening.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Studiebelasting

  • 95 uur zelfstudie

Vakbewaamheid

Een beroepskwalificatie bestaat uit één of meer module(s). Per module wordt een certificaat afgegeven. Als de voor een beroepskwalificatie benodigde certificaten zijn behaald, ontvangt u voor die beroepskwalificatie een nieuw Wft-diploma.

Klik hier om te bekijken welke module(s) u dient te behalen om het gewenste diploma voor de beroepskwalificatie te verwerven. Het is niet verplicht, maar wel raadzaam om eerst de onderste module te volgen en daarna de module(s) daarboven.

Ondersteuning docent

Als klant van de zelfstudie Wft Basis kunt u altijd inhoudelijke vragen stellen aan onze docenten.

Gerelateerde opleiding

Studiemateriaal Wft basis

Theorieboek

Het studiemateriaal Wft Basis bevat niet alleen de verplichte examenstof, maar ook belangrijke praktijkinformatie, welke aan de hand van voorbeelden wordt verduidelijkt. Met deze opzet worden twee doelen bereikt: de cursist verkrijgt niet alleen voldoende kennis voor het examen, maar beschikt ook over een praktisch naslagwerk.

Vaardighedenboek

Uniek aan het IFK studiemateriaal is dat dit het boek Omgaan met klanten’ bevat. Middels dit boek wordt u specifiek getraind in (advies)vaardigheden en competenties, die worden getoetst tijdens het examen.

Toetsvragen en Oefenexamen

Na elk hoofdstuk volgen examengerichte oefenvragen voor de onderdelen kennis, begrip, vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Bij de antwoorden op deze oefenvragen staat naast de feedback aangegeven op welke theorie zij betrekking hebben. Zo kunt u op efficiënte wijze de theorie bij eventueel fout beantwoorde vragen nogmaals raadplegen.

Samenvattende Powerpoint

Naast de theorie en oefenvragen krijgt u ook de beschikking over onze klassikale powerpoint sheets. Deze sheets vatten de belangrijkste materie uit de Wft-module samen en helpen u voor te bereiden op het examen van DUO.

Zelfstudie Wft Basis IFK

Zelfstudie Wft Basis IFK

Examen Wft basis

Examen
Het examen Wft Basis wordt digitaal afgenomen en is gebaseerd op de toetsmatrijs en de wettelijke toetstermen zoals die zijn vastgesteld door het CDFD. U kunt zicht inschrijven voor het examen Wft Consumptief Krediet via onze website.

Inhoud examen
Het examen bestaat uit 42 vragen, verdeeld over verschillende onderdelen:

  • vragen over kennis en begrip: 20 vragen (1 punt per vraag)
  • vragen over vaardigheden en competenties: 20 vragen (2 punten per vraag)
  • vragen over professioneel gedrag: 2 vragen (2 punten per vraag)

Het examen Wft basis duurt 120 minuten.

Oefenexamenvragen
Wanneer u behoefte heeft om meer te oefenen, kunt u bij IFK oefenexamenvragen kopen.

Deze oefenvragen geven u een goede indruk geven van de vragen die u op het CDFD-examen kunt verwachten.

Diploma
Na het behalen van dit examen ontvangt u het diploma WFT Basis. Als u het diploma WFT Basis heeft behaald, bent u Adviseur Basis.