De zelfstudie Wft PE Vermogen sluit naadloos aan op de toetstermen die zijn opgesteld door het CDFD. Elke module start met een aantal examengerichte toetsvragen met feedback en aansluitend studieadvies.

  • Actualiteiten PE Adviseur Vermogen 2017
  • Actualiteiten PE Adviseur Basis 2017
  • Oefenexamenvragen met feedback en studieverwijzing
  • Ondersteuning van docent, altijd per mail een vraag stellen

Met onze slaaggarantie krijgt u onbeperkt toegang tot de online leeromgeving totdat u bent geslaagd. U kunt het materiaal online bestuderen en uw studievoortgang gemakkelijk bijhouden.

Zelfstudie Wft PE Vermogen

49,00

Wissen
Vrijgesteld van BTW
Gratis verzending binnen 1-3 werkdagen
IFK beoordelingen
klantbeoordeling

9.3/29

Productbeschrijving

Over Wft PE Vermogen

Algemeen

Wanneer u houder bent van een geldig (gehouden) oud WFT-(deel)diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) en u wilt een nieuw WFT-diploma verkrijgen, kunt u een aanvullend examen afleggen, het zogeheten PE-examen.

Middels dit examen wordt het verschil getoetst tussen het oude en het nieuwe WFT-vakbekwaamheidsbouwwerk, in combinatie met de PE-actualiteiten van de afgelopen periode.

Het is mogelijk om het PE-examen Vermogen tot 1 januari 2017 af te leggen. Middels de omwisselactie ontvangt u een nieuw WFT-diploma.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de financieel adviseur die in het bezit is van een geldig (gehouden) oud WFT (deel)-diploma ‘Levensverzekeringen’ of ‘Volmacht leven’ en wil beschikken over het WFT-diploma Adviseur Vermogen.

Topmodule

PE-examens zijn per beroepskwalificatie opgesteld. Het PE-examen is gericht op de zogeheten ‘topmodule’ en toetst de kennis, competenties en vaardigheden  van de lagere module(s) gelijktijdig mee.

Hierdoor bent u tevens gekwalificeerd voor onderliggende WFT module(s), mits u in het bezit bent van het oude (gelijkgestelde) Wft (deel)-diploma van de onderliggende module(s) en deze met PE geldig heeft gehouden. Klik hier om te bekijken welke module(s) u dient te behalen

Studiemateriaal Wft PE Vermogen

Theorieboek

Het studieboek behandeld de toetstermen van alle onderdelen (Kennis/Begrip en Vaardigheden/Competenties) die zijn opgesteld voor het examen PE Adviseur Vermogen 2017.

Toetsvragen

U start met een aantal examengerichte oefenvragen voor de onderdelen kennis, begrip, competenties en vaardigheden . Bij de antwoorden op deze oefenvragen staat aangegeven op welke theorie zij betrekking hebben. Het resultaat zal zijn dat u doelgerichter en efficiënter kunt studeren.

Zelfstudie Wft Inkomen IFK

Examen Wft PE Vermogen

Examen
Het examen Wft PE Vermogen wordt digitaal afgenomen en is gebaseerd op de PE-toetstermen en actualiteiten zoals die zijn vastgesteld door het CDFD. U kunt zich inschrijven voor het examen Wft PE Vermogen via onze website.

Inhoud examen
Het examen bestaat uit 25 vragen, verdeeld over verschillende onderdelen:

  • vragen over kennis en begrip: 20 vragen (1 punt per vraag)
  • vragen over vaardigheden en competenties: 5 vragen (2 punten per vraag)

Het examen Wft PE Vermogen duurt 75 minuten

Oefenexamenvragen
Wanneer u behoefte heeft om meer te oefenen, kunt u bij IFK oefenexamenvragen kopen.

Deze oefenvragen geven u een goede indruk geven van de vragen die u op het CDFD-examen kunt verwachten.

Diploma
Na het behalen van dit examen ontvangt u het certificaat PE Vermogen.

U kunt dit certificaat, samen met de benodigde geldig (gehouden) oud WFT-(deel)diploma’s of daaraan gelijkgestelde diploma’s, inwisselen voor een nieuw WFT-diploma Adviseur Vermogen.