Verzekeraar mag niet altijd een AOV-claim weigeren op grond van onjuist ingevulde gezondheidsverklaring.

IFK Verzekeraar mag niet altijd een AOV-claim weigeren op grond van onjuist ingevulde gezondheidsverklaringDe Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid heeft op 31 maart jl. bindend advies gegeven over het weigeren van een AOV-claim van een consument en het opzeggen van diens arbeidsongeschiktheidsverzekering door verzekeraar AEGON Schadeverzekeringen B.V. De verzekeraar was hiertoe overgegaan op grond van het feit dat de consument destijds zijn gezondheidsverklaring onjuist heeft ingevuld en omdat de verzekeraar bij kennis van de feiten de verzekeringsaanvraag zou hebben afgewezen.

Oordeel van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie van Kifid is van mening dat AEGON Schadeverzekeringen B.V. ten aanzien van de rugklachten terecht een beroep heeft gedaan op het niet voldoen door de consument aan zijn wettelijke mededelingsplicht. Opzet tot misleiding is echter niet voldoende aangetoond.

Met betrekking tot de knieklachten daarentegen vindt de commissie niet dat deze zich in 1984 al in ernstige en relevante mate hebben geopenbaard. Immers, de consument zou anders zijn (kniebelastende) beroep niet naar behoren hebben kunnen uitoefenen. Ook gaf de medische berichtgeving geen aanleiding te geloven dat de klachten ernstig en relevant waren. Bovendien zijn bij de acceptatiekeuring in 1994 geen bijzonderheden geconstateerd.

Derhalve kan volgens de commissie niet worden gesteld dat de consument ten aanzien van de knieklachten niet heeft voldaan aan zijn wettelijke informatieplicht. Een redelijk handelend verzekeraar zou bij vermelding in de gezondheidsverklaring van de knieklachten in 1984 bovendien geen uitsluitingsclausule met betrekking tot een of beide knieën hebben voorgesteld.

De Geschillencommissie besluit dan ook dat de verzekeraar de opzegging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering intrekt, maar wel een rugclausule opneemt. Tevens dient de verzekeraar de claim ter zake van de gemelde arbeidsongeschiktheid alsnog (verder) in behandeling te nemen.

Casus
Een consument is timmerman van beroep en heeft in 1994 een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd. In de gezondheidsverklaring heeft hij aangegeven geen rug- en/of knieklachten te hebben of te hebben gehad.

In 2012 meldde de consument zich voor 50% arbeidsongeschikt wegens klachten aan de rechterknie. Bij onderzoek bleek toch sprake te zijn geweest van rugklachten in maart 1984. Hiervoor waren rust en fysiotherapie voorgeschreven. Verder had huisartsbezoek plaatsgevonden wegens rugklachten in 1992 en 1993 en klachten van de rechterknie in september 1984.

Op 28 november 2013 besluit de verzekeraar de claim van de consument te weigeren en om zijn verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen. Reden hiervoor is het opzettelijk niet nakomen van de mededelingsplicht door de verzekerde en het feit dat AEGON Schadeverzekeringen B.V. bij kennis van de feiten de verzekeringsaanvraag zou hebben afgewezen.