Examens Wft en PE sinds 1 april

wft examen prijzen IFKSinds 1 april 2017 gelden de nieuwe toetstermen voor zowel de Wft als PE Examens. Waar de actualiteiten bij PEplus nog alleen over het voorgaande jaar gingen, gaan de examenvragen van de PE-examens 2017 over de actualiteiten sinds 2014.

Zoals ieder jaar zijn de nieuwe toetstermen op 1 april doorgevoerd in de examens. Vanaf dat moment dient de examinant te beschikken over de kennis die betrekking heeft op de nieuwe toetstermen. Dit jaar is, naast de nieuwe toetstermen, nog een verandering doorgevoerd. De PEplus heet nu PE en gaat over de actualiteiten sinds 2014. Dus niet meer alleen de actualiteiten van het voorgaande jaar.

Vraag aan minister Dijsselbloem omtrent de PE-examens:
De leden van de fractie van de VVD krijgen verder signalen dat er in het kader van het vakbekwaamheidsbouwwerk nog steeds oude informatie en kennis getoetst wordt en getoetst gaat worden in 2017 en vragen of dit het geval is. Verder vragen de leden van de fractie van de VVD welk overleg hierover plaatsvindt met betrokken branche- en belangenorganisaties.

Antwoord van minister Dijsselbloem:
De PE-examens  zijn bedoeld om te meten of een adviseur zijn vakbekwaamheid voldoende heeft bijgehouden en of hij dus op de hoogte is van de actualiteiten/ontwikkelingen en deze kan toepassen, zodat klanten goed worden geadviseerd. Voor de PE-verplichting geldt een collectieve PE-periode. Alle diplomahouders moeten voor 1 april 2019 hun PE-examen(s) hebben behaald om na deze datum te mogen blijven adviseren. Deze examens zijn beschikbaar vanaf 1 april 2017. Na 1 april 2019 hebben de PE-perioden een duur van 36 maanden.

Nieuwe prijzen Wft examens

Naast de toetstermen zijn dit jaar ook de prijzen van de Wft en PE examens aangepast. Vanaf 1 april 2017 heeft DUO de leges voor de examens verhoogd van €46 naar €67. Ondanks de verhoging zijn de nieuwe leges niet toereikend om de kosten te dekken hetgeen zal leiden tot een tekort van circa € 1,9 miljoen. “Het kostendekkend maken van het legestarief tijdens de overgangsperiode vond ik ongewenst omdat dit zou betekenen dat de omstandigheden voor examinandi niet gelijk zouden zijn gedurende de overgangsperiode.” Aldus Minister Dijsselbloem. De prijzen bij IFK zijn sinds 1 april aangepast naar €139.