Het verduurzamen van woningen makkelijker door versoepeling voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)Het financieren van energiebesparende voorzieningen (EBV), door bijvoorbeeld extra isolatie of zonnepanelen, is met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vanaf 20 juli 2017 makkelijker geworden. Het enige dat woningkopers en woningeigenaren voor hoeven te leggen is een kostenspecificatie. Er moet achteraf wel aangetoond worden (middels bonnen c.q. facturen) dat het geld daadwerkelijk gebruikt is voor EBV en controle blijft bestaan.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), hoopt met deze versoepeling in haar voorwaarden woningverduurzaming te stimuleren.  Woningkopers en woningbezitters kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en bovendien hun woonlasten (aanzienlijk) verlagen.

De maximale prijs van een bestaande of nieuwbouwwoning die met de Nationale Hypotheekgarantie gefinancierd kan worden is € 245.000,-. Voor het bepalen van de maximale hypotheek gaat men uit van de gemiddelde koopsom maal de wettelijke toegestane LTV.

De Loan to Value (LTV) is de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. De Loan-to-value ratio is tot 1 januari 2018: 101% zonder EBV en 106% met EBV. Overigens wordt de LTV-ratio in 2018 teruggebracht naar 100% (en dan geldt 105% voor de NHG lening met EBV).

Zonder EBV: lagere hypotheek 
Het maximale hypotheekbedrag zonder EBV wordt als volgt berekend: LTV (101%  x gemiddelde koopsom (= € 245.000,-).
Het maximaal te lenen hypotheekbedrag met NHG in 2017 is dus € 247.450,

Met EBV: hogere hypotheek
Indien u besluit uw woning te verduurzamen wordt de LTV 106%. De berekening wordt als volgt: LTV (106%) x gemiddelde koopsom (€ 245.000,-).
Het maximaal te lenen bedrag met NHG in 2017 is dus € 259.700,-

Recent kondigde het WEW eveneens een wijziging voor uitzendkrachten aan op basis van de perspectiefverklaring. Deze wijziging is eveneens opgenomen in de voorwaarden-normen van de NHG (zie bijgaande link).
Zie eveneens artikel ‘Perspectiefverklaring, de marktstandaard voor hypotheek voor flexwerkers’.

Kijk voor meer informatie op de volgende link: www.nhg.nl/EBV