Deze intensieve en kwalitatief hoogstaande FFP Vaardigheidstraining richt zich op de adviesvaardigheden, competenties en professioneel gedrag die van een financieel planner worden verwacht.

De training is een door de Stichting Certificering FFP verplicht gestelde voorbereiding op het praktijkexamen voor de opleiding tot financieel planner (FFP).

FFP Vaardigheidstraining

495,00

Vrijgesteld van BTW
Gratis verzending binnen 1-3 werkdagen
IFK beoordelingen
klantbeoordeling

9.3/29

Productbeschrijving

Over de FFP-vaardigheidstraining

Toelatingsadvies

Wij adviseren cursisten eerst de theoriemodules en theorie-examens van de FFP-opleiding te doorlopen, voordat zij zich aanmelden voor deze FFP-vaardigheidstraining.

Consumpties (inbegrepen)

Het gebruik van de faciliteiten, de lunch en consumpties.

Opleidingsdagen

De FFP-vaardigheidstraining bestaat uit twee dagbijeenkomsten van 09.30 – 16.30 uur.

Locatie

De FFP-vaardigheidstraining wordt aangeboden in Rotterdam Alexander.

Incompany

De FFP Vaardigheidstraining is ook incompany te volgen. Neem contact op.

Over FFP-vaardigheidstraining

Algemeen

Deze intensieve en kwalitatief hoogstaande FFP-vaardigheidstraining richt zich op de adviesvaardigheden, competenties en professioneel gedrag die van een financieel planner worden verwacht.

De training is een door de Stichting Certificering FFP verplicht gestelde voorbereiding op het praktijkexamen voor de opleiding tot financieel planner (FFP).

IFK is geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor deze vaardigheidstraining.

Met deze training gaan de cursisten goed voorbereid naar hun FFP-praktijkexamen.

 • Gekwalificeerde en ervaren praktijkdocenten
 • Training door geaccrediteerd opleidingsinstituut
 • Focus op uw communicatieve en probleemoplossende vaardigheden
 • Met bewijs van deelname

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit professionals die zich willen ontwikkelen tot expert op het gebied van financiële planning:

 • financieel adviseurs
 • accountmanagers particuliere en zakelijke cliënten
 • hypotheekadviseurs
 • accountants
 • belastingadviseurs
 • fiscalisten
 • pensioenadviseurs
 • private bankers

Inhoud

Tijdens de FFP-vaardigheidstraining worden de volgende vaardigheden en competenties actief getraind:

 • communicatieve en informatievaardigheden
 • probleemoplossend vermogen
 • het toepassen van kennis
 • leer- en ontwikkelingsvaardigheden

Niveau

Om door Cito te worden toegelaten tot het mondelinge deel van het praktijkexamen, is men verplicht om een bewijs van deelname aan de FFP-vaardigheidstraining te overleggen.*

Na afloop van de vaardigheidstraining ontvangen cursisten een bewijs van deelname.

* Meer informatie over het mondeling praktijkexamen voor de opleiding tot financieel planner (FFP) vind u op de site van Cito.

Over de FFP-examens

 1. Praktijkexamentraining

Tijdens het praktijkexamen dienen de kandidaten een casus te presenteren en te verdedigen. De praktijkexamentraining bereidt de cursisten daarop voor. Ook leren de cursisten op een zeer interactieve wijze hoe zij op effectieve wijze klantgesprekken voeren.

De praktijkexamentraining duurt één dag.

 1. Theoriemodules

Tijdens de klassikale bijeenkomsten behandelt de docent de theorie aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek volgens de leerdoelen en vakbekwaamheidseisen van de Stichting Certificering FFP. Dit doet hij in drie modules:

 1. Generiek en familie
 2. Arbeid en wonen
 3. De ondernemer

Tijdens de drie modules komen negen zogeheten life events aan de orde, zoals omschreven in het FFP-curriculum. Het betreft:

 1. samenwonen/trouwen/scheiden
 2. overlijden
 3. kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht)
 4. verandering baan/ontslag
 5. arbeidsongeschiktheid
 6. stoppen met werken/pensionering
 7. (ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/gemengd gebruik/(tijdelijke) verhuur
 8. starten-groei-krimp onderneming/verandering rechtsvorm
 9. overname/staken/fusie

De theoriemodules duren elk drie dagen. Iedere theoriemodule wordt gevolgd door een theorie-examentraining van één dag.

 1. Vaardigheidstraining

Om FFP-examen te mogen doen stelt de FFP een vaardigheidstraining verplicht.

In de intensieve en kwalitatief hoogstaande training van IFK richten de cursisten zich op de benodigde vaardigheden, competenties en professioneel gedrag die van hen als financieel planner worden verwacht.

De vaardigheidstraining bestrijkt twee dagen.