Bescherming consumenten tegen onbezonnen acties of vergissingen.

Consumenten worden stevig beschermd tegen onbezonnen acties of vergissingen in de Wft en aanvullende regelgeving zoals het Bgfo. Eén van die bepalingen is dat een financiële onderneming opdrachten van consumenten moet weigeren bij onvodoende bestedingsruimte. Die regel geldt ook bij ‘onhandig geklooi’ door de consument zo blijkt uit een recente uitspraak van het KiFiD.

In de uitspraak gaat het om een consument die een gegeven beleggingsorder alsnog wil frustreren door snel het banksaldo weg te boeken van de rekening waarmee die beleggingsorder gefinancierd zou moeten worden. De order wordt echter toch uitgevoerd. Dit leidt tot een negatief saldo en uiteindelijk een verkoopverlies op de aandelen.

De consument beweert dat hij door problemen met zijn tablet waarmee hij de bankzaken deed een order niet heeft kunnen terugdraaien. De geschillencommissie begrijpt niet waarom de consument geen contact met zijn bank heeft opgenomen om de order terug te draaien. De regel uit het Bgfo dat er zonder dekking geen uitvoering van beleggingsorders gegeven mag worden, geldt ongeacht de relatie met de bank en dus ook bij execution-only. Door de order toch uit te voeren heeft de bank diens zorgplicht geschonden en is schadeplichtig geworden.

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 12 september 2017, nr. 2017-604